فرا خوان شرکت در رویداد "Idea Boardمهندسی پزشکی"


معرفی رویداد:

Idea Boardمهندسی پزشکی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با ایده های مناسب شروع کسب و کار این حوزه از دیدگاه کارآفرینان،مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی،متخصصین مهندسی پزشکی و .. و نیز تشریح اهمیت بازار مهندسی پزشکی ونحوه ورود به کسب وکار مهندسی پزشکی و موفقیت در آن برگزار می شود. برای این منظور سخنرانی و نشستها به شرح ذیل همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی " RINOTEX2017" برگزار خواهد شد.

سخنرانی:

تشریح اهمیت بازار مهندسی پزشکی


عنوان نشست های تخصصی:

- ایده های مناسب کسب و کار از دیدگاه کارآفرینان
- ایده های مناسب کسب و کار از دیدگاه مراکز تحقیق و توسعه واحد های صنعتی
- ایده های مناسب کسب و کار از دیدگاه متخصصین مهندسی پزشکی


شرایط ثبت نام در رویداد:

متقاضیان شرکت کننده در رویداد می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.evand.com و تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت هزینه مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


مسئول برگزاری رویداد:

جناب آقای دکتر فرزاد ریاست محترم مرکز نخبگان شهید فهمیده مسئول برگزاری رویداد می باشد .
متقاضیان ثبت نام جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن(0413 335 6944 ) سرکار خانم شفاعت طلب تماس بگیرند.