طی حکمی از سوی استاندارآذربایجان شرقی؛
متن خبر : طی حمکی از سوی استاندارآذربایجان شرقی، مسئول و دبیر برگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، دکتراسماعیل جبارزاده در طی این حکم علی جهانگیری-مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی و نماینده تام الاختیار استاندار در حوزه علم وفناوری را به عنوان دبیر برگزاری این جشنواره و نمایشگاه منصوب کرد.