مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی خبر داد:
پنجمین جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدی در تبریز برگزار می شود
متن خبر : مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی ازبرگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری های نو وپیشرفته ربع رشیدی در تبریز خبر داد.
وی با اشاره به ویژگی های نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی اظهار کرد: رویکرد تجاری سازی فناوری، زون بندی تخصصی، حضور مشتریان فناوری، صنعتگران و سرمایه گذاران و مدیران دستگاه های اجرایی، راه اندازی تورهای سرمایه گذاری به عنوان متقاضیان فناوری، ارزش گذاری به عناصر اجرایی و اقتصادی در داوری و ارزیابی طرح ها، حضور صندوق های سرمایه گذاری و سازمان های حمایتی، حضور تشکل های تولیدی و دستگاه های اجرایی برای معرفی نیازهای فناوران از جمله مهمترین ویژگی های این نمایشگاه و جشنواره است.
نماینده تام الاختیار استاندار در حوزه فناوری، ادامه داد: این نمایشگاه و جشنواره در سه سطح ایده و تحقیق، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش و توسعه بازار برگزار می شود.
وی تجاری سازی فناوری را مهترین هدف این نمایشگاه برشرمرد و گفت: ما در این جشنوراه و نمایشگاه به دنبال بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار، شناسایی توانمندی پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای استفاده از آن در بخش های مختلف اقتصاد، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور و شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش محور و... هستیم.
جهانگیری، خواستار حمایت مادی و معنوی نهادهای دولتی و خصوصی در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر این جشنواره و نمایشگاه شد و ادامه داد: ما معتقدیم برای برگزاری باشکوه این حرکت بزرگ علمی و اقتصادی در استان باید همه در کنار هم کمک کنیم تا به نتایج مطلوب دست یابیم.
وی ادامه داد: اصل کار ما در این منطقه باید متمرکز بر تغییر نظام تفکر باشد و ما به هیچ عنوان در صدد ایجاد سازمان های جدید و تشکیلات جدید نیستیم بلکه ایجاد هماهنگی و همگرایی در بین مجموعه های فعال و ساماندهی آنها در عرصه های مختلف هدف اصلی ما است.
وی فعالیت شبکه های فناوری در این مجموعه را نیز بازوان توانمند آن دانست و گفت: در حال حاضر 14 شبکه فناوری در سطح استان در بخش های مختلف با همکاری دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی در حال فعالیت است.