نوانزون: صنایع خلاق و فرهنگی
جانشین زون مسئول زون
نام ونام خانوادگی: مهندس حسین بختیاری

شماره تماس:09127247609

سمت/ سازمان:مدیر راهبری پارکها و مراکز رشد
نام و نام خانوادگی:دکترمحمدصادق بیجندی

شماره تماس: 88894140

سمت/سازمان:معاون جهاد دانشگاهی و رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
توضیحات زون:
دراین زون فقط طرحهای آماده تجاریسازی ( نه ایده و نه فروش )مستقرخواهندشد.
ودرواقع چهارضلع ذیل دراین زون درکنار هم قرارگرفته وبین آنهاتعامل ایجاد میشود.
1-طرف عرضه: فناوران و متخصصان که طرح فناورانه بیاورند.
2-طرف تقاضا: مشتریان بالقوه فناوری از سازمانهای ذی ربط دولتی یا شرکت تولیدی خصوصی
3-سازمانها و نهادها، صندوقهای حمایتی ذی ربط موضوع برای معرفی سیاست ها و برنامه های حمایتی و ایجاد تعامل با فناوران و پاسخ به سوالات آنان.
4- بازدید کنندگان مرتبط با موضوع و پیگیری حضور آنها ( برگزاری تورهای بازدید ویژه)
چگونگی ثبت نام:

برای ثبت نام در این بخش با مراجعه به آدرس www.rinotex.ir و تکمیل اطلاعات بر اساس نوع شخص می توانید طرح یا طرح های خود را بر اساس شرایط و راهنمای موجود در سامانه ثبت و در نمایشگاه جشنواره پس از پرداخت هزینه مصوب حضور یابند.

پوستر نمایشگاه

دانلود پوستر