عنوان زون:نوآوری و فناوری همگرا (نوآوردگاه شزان)
مسئول زون جانشین زون
نام ونام خانوادگی:دکتر رضا کلانتری نژاد

شماره تماس:09127633204

سمت/ سازمان:مدیرعامل شزان
نام و نام خانوادگی:خانم لیلا بختیاری

شماره تماس:09123198645

سمت/سازمان مدیر واحد تحقیق و توسعه شزان
فناوری‌های همگرا چیستند؟
فناوری‌های همگرا، به مجموعه چهار فناوری اطلاعات، زیستی، شناخی و نانو گفته می‌شود که در هم‌افزایی و یکپارچگی با هم قادراند، به نیازهای از آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوری‌ها دیگر قادر به آن نبوده‌اند. این قابلیت بی‌بدیل فناوری‌های همگرا، نتیجه ویژگی‌های ممتاز این فناوری‌ها و قابلیت همگرایی آنها است. از ابتدای هزار سوم میلادی فناوری‌های همگرا نانو، زیستی، شناختی و اطلاعات مورد توجه خاص قرار گرفته‌‌اند. انتظار می‌رود این فناوری‌ها، بنیان ابر فناوری را بگذارند که تمدن آدمی را به کلی تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. این تاثیر چنان فراگیر و بنیادین خواهد بود که دسته‌ای از متفکران و پژوهشگران به آن موج چهارم تمدن بشری می‌گویند. مهم‌ترین ویژگی این موج جدید تمدنی، هدف از بکارگیری فناوری است. پیکان فناوری‌های همگرا، توسعه قابلیت‌های آدمی و بهبود کیفی زندگی است. این هدف با بهره‌گرفتن از قابلیت‌های بنیادین این چهار فناوری و به خصوص قابلیت هم‌افزای آنها ممکن خواهد بود. توسعه توانمندی‌های شناختی و فیزیکی آدمی، به همراه بهبود کیفی قابلیت‌های آدمی در خلق پاسخ برای نیازهای دیرپای خود، عصری جدید را پیشروی ما قرار داده است. چشم‌انداز تحولاتی که از رهگذر فناوری‌های همگرا تحقق خواهد یافت بسیار شگرف و بنیادین خواهد بود. دسته‌ای از این تحولات به شرح زیر است؛ • بسط ادراک و ارتباطات آدمی
• بهبود بخشیدن به سلامت و توانایی فیزیکی آدمی
• تقویت بازده فعالییت های گروهی و اجتماعی
• امنیت ملی
• وحدت بخشیدن به علم و آموزش
• بهبود کیفی سلامت آدمی
اگر شما یکی از فناوری ها، محصولات و خدمات را در حوزه فناوری های همگرا دارید می توانید در این زون شرکت کنید. مثال:نانوبایوسنسورها،رابط های مغز-کامپیوتر(BCI)، نانوبایو داروها، محصولات بهداشتی، آرایشی نانوبایو و ...
توضیحات زون:
در این زون فقط طرحهای آماده تجاری سازی ( نه ایده و نه فروش )مستقر خواهند شد. و در واقع چهار ضلع ذیل در این زون در کنار هم قرار گرفته و بین آنها تعامل ایجاد می شود.
1-طرف عرضه: فناوران و متخصصان که طرح فناورانه بیاورند.
2-طرف تقاضا: مشتریان بالقوه فناوری از سازمانهای ذی ربط دولتی یا شرکت تولیدی خصوصی
3-سازمانها و نهادها، صندوقهای حمایتی ذی ربط موضوع برای معرفی سیاست ها و برنامه های حمایتی و ایجاد تعامل با فناوران و پاسخ به سوالات آنان.
4- بازدید کنندگان مرتبط با موضوع و پیگیری حضور آنها ( برگزاری تورهای بازدید ویژه)
چگونگی ثبت نام:

برای ثبت نام در این بخش با مراجعه به آدرس www.rinotex.ir/Forms/Register.aspx و تکمیل اطلاعات بر اساس نوع شخص می توانید طرح یا طرح های خود را بر اساس شرایط و راهنمای موجود در سامانه ثبت و در نمایشگاه جشنواره پس از پرداخت هزینه مصوب حضور یابند.

پوستر نمایشگاه

دانلود پوستر