عنوان زون:فروش محصولات دانش بنیان
مسئول زون جانشین زون
نام ونام خانوادگی: دکترمسعود بشیری

شماره تماس:09143115126

سمت/ سازمان:مسئول زون فروش محصولات دانش بنیان
نام و نام خانوادگی:دکتر حسین آقاجانی

شماره تماس: 09122140289

سمت/سازمان: عضو هیات علمی دانشگاه تبریز (دکتری تخصصی مواد)
توضیحات زون:
در این زون متقاضیانی که سطح فناوری خود را تکامل یافته می¬دانند (نه ایده و نه تجاری سازی) و علاقمند به فروش فناوری و محصول خود هستند، مستقر خواهند شد. و در واقع سه ضلع ذیل در این زون در کنار هم قرار گرفته و بین آنها تعامل ایجاد می¬شود. در کنار این موضوع فرصتی مناسب برای بازدیدکنندگان جهت آشنایی با محصولات و توانایی¬های شرکت¬های دانش بنیان فراهم خواهد آمد.
1-طرف عرضه: فناوران و شرکت¬های تولید فناوری و محصولات دانش بنیان
2-طرف تقاضا: مشتریان بالقوه محصولات دانش بنیان از سازمان¬های ذی ربط دولتی یا شرکت¬های خصوصی
3-سازمان¬ها و نهادهای ذی ربط موضوع برای معرفی سیاست¬ها و برنامه¬های حمایتی و ایجاد تعامل با تولید کنندگان محصولات دانش بنیان و رفع موانع موجود بر سر راه تولید محصولات مذکور
چگونگی ثبت نام:

برای ثبت نام در این بخش با مراجعه به آدرس www.rinotex.ir و تکمیل اطلاعات بر اساس نوع شخص می توانید طرح یا طرح های خود را بر اساس شرایط و راهنمای موجود در سامانه ثبت و در نمایشگاه جشنواره پس از پرداخت هزینه مصوب حضور یابند.

پوستر نمایشگاه

دانلود پوستر