راهنما
طرح سوال یا مشکل جدید

نام کاربر: وضعیت:  
از تاریخ: تا تاریخ:
نوع:
نوع سرویس سازمان بر اساس قرارداد :
عنوان سوال:  
   

  جدید بررسی اولیه در حال اقدام خاتمه مربوط به واحد فناوری
تعداد : 2
درخواست کنندهسوال ؟جواباولویتوضعیتساعتتاریخ
مهمانسوال : سوالجواب : 5جدید22:181396/08/07
محمد امین کشمیری حق سوال : با سلام و احترام احتراما بنده محمد امین کشمیری حق دانشجوی دکترای کارآفرینی تکنولوژیک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مشاور کسب وکار و تجاری سازی رویدادهای توانمند سازی و استارتاپی برای مثال رویدادهای ستاد نانو(کارنو) تمایل دارم در رویداد ربع رشیدی 2017 به عنوان مشاور بوم کسب وکار و تجاری سازی حضور داشته باشم .خواهشمند است چگونگی روند انجام این کار و مسیرهای ارتباطی برای ارسال رزومه بنده را لطفا اعلام نمایید.با تشکرجواب : 1جدید01:521396/08/13