ششمین نمایشگاه نوآوری وفناوری ربع رشیدی RINOTEX2018 افتتاح شد

به گزارش واحد خبر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، این نمایشگاه با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی، فناوران، سرمایه گذاران و صنعتگران مورد افتتاح قرار گرفت.
مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف تجاری سازی فناوری، بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار، شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور، معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها، ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی، گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان و افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان برگزار شده است.
 اکبر فرزین مقدم افزود: ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2018 از 10 تا 14 آبان ماه از ساعت 15تا 21 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برای بازدید علاقمندان دایر بوده و حضور عموم مردم در این مراسم و بازدید از نمایشگاه آزاد است.