ساختارهای حاکم بر جامعه به نفع جوانان فناور تغییر کند

به گزارش واحد خبر ششمین نمایشگاه نوآوری وفناوری ربع رشیدی RINOTEX2018،  مجید خدابخش در آیین آغاز به کار ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی  RINOTEX 2018 اظهار کرد: آموزش سرآغاز تحول است، برای اصلاح ساختارها در کشور باید قبل از توجه به سیاست های پولی و مالی به سراغ سیاست های آموزشی برویم ، امروزاگر دانشگاه ما کار آفرین نباشد، حتی در صورت اصلاح تمامی ساختارها هم نیروی انسانی خبره و ورزیده که سرمایه اصلی محسوب می‌شوند، نخواهیم داشت.
وی با تاکید ضرورت حضور دانشجویان در محیط های واقعی کار گفت: آموزش صرف هیچ گاه پاسخگوی نیاز جوامع نبوده است، در کشور ما تنها در رشته های پزشکی است که افراد بعد از فارغ التحصیلی به معنای کامل آموزش می بینند چرا که از سال سوم دانشگاه  دانشجویان با حضور در بیمارستان ها به صورت عملی آموزش می بینند ، اما در رشته های فنی و مهندسی متاسفانه چنین فضای برای دانشجویان فراهم نیست.
استاندار آذربایجان شرقی برگزاری نمایشگاه نوآوری وفناوری ربع رشیدی را نیاز امروز کشور دانست و گفت: امروز با تحریم های امریکا علیه کشورمان روبرو هستیم و این تحریم ها ما را به سمت استفاده از توان داخل متمرکز کرده است خوشبختانه این چنین نمایشگاه هایی فرصت مناسبی برای معرفی نیازهای فناورانه و اتصال بین صاحبان ایده و خریداران فناوری است.
وی از مجموعه تراکتورسازی تبریز به عنوان الگوی موفقی از بومی سازی نامبرد و گفت: زمانی تمام قطعات تراکتور وارداتی بود اما به مرور زمان از مرحله مونتاژ به مرحله ساخت داخل رسیدیم و امروز می توان به جرات گفت بخش قابل توجهی از قطعات تراکتور در داخل کشور و با همت همین جوانان نخبه و متخصص تولید می شود.