نحوه اسکان فناوران خارج استان

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته از سوی دبیرخانه هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی امکان اسکان تمام فناوران خارج استانی به صورت رایگان و در حد امکانات دانشجویی فراهم گردیده است لذا خواهشمند است برای هماهنگی های بیشتر و ثبت نام جهت اسکان با آقای اکبرپور با شماره  ۰۹۰۵۸۹۷۴۵۳۰ تماس حاصل فرمائید.

همچنین می توانند با مراجعه به لینک زیر از هتل های طرف قرار داد با نمایشگاه مطلع گردند.

http://rinotex.ir/Home/Residence