شرکت دانش بنیان مهندسی فناوری اطلاعات تحلیلگران

شرکت دانش بنیان مهندسی  فناوری اطلاعات تحلیلگران به عنوان مجری و موسس پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی ، از فعالیت های انجام گرفته در حوزه آموزش های الکترونیکی و تولید نرم افزار های زیر ساخت پردیس در اولین روز افتتاحیه هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی ( رینوتکس) رو نمایی خواهدکرد.
 از اهداف پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی توسعه و تامین نیازهای محتوای الکترونیکی کشور با همکاری دانشگاه ها و موسسه های علمی و فناوری می باشد.
این پردیس از هفت واحد اصلی ( تولید محتوا، تجمیع محتوا، توزیع محتوا، آموزش های الکترونیکی، اپلیکیشن و نرم افزار، بازی های رایانه ای، استارت آپ و دانش بنیان) تشکیل شده است و با راه اندازی این پردیس، امید آن میرود بخشی از نیاز های کشور به تولید محتوای الکترونیکی مرتفع گردد و اقدام های اساسی در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند راهبردی توسعه فناوری ها و طرح تکاپو برداشته شود.
گفتنی است، آدرس سایت پردیس محتوای الکترونیکی ربع رشیدی  www.ecpp.ir  می باشد که اهداف و فعالیت واحد های پردیس به طور جامع در آن ارائه شده است.