عضو شورای اسلامی شهر تبریز: اعتماد به جوانان صاحب ایده ضامن پیشرفت است

شکور اکبرنژاد در گفت و گو با کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، بیان کرد: دنیای امروز دنیایی نیست که بخواهیم با استفاده از تولیدات گذشته و بی توجه به فناوری و محیط زیست به زندگی ادامه دهیم.

عضو شورای شهر تبریزبا اشاره به اهمیت اعتماد به جوانان، تاکید کرد: اگر امروز بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید توجه ویژه ای به اندیشمندان و جوانان متفکر و ایده ها و اختراعات آنها داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید برای توسعه ایده جوانان زمینه سازی کنیم و این مهم باید هم از طریق دولت هم از طریق مجموعه های مختلف مثل شورای شهر و هم جامعه اتفاق بیوفتد تا به تحول جامعه بینجامد.

اکبرنژاد دررابطه با مهاجرت نیروی انسانی نخبه به کشورهای خارجی اظهار کرد: متاسفانه ۵ میلیون نفر ایرانی در کشورهای خارجی داریم که بالای ۸۰ درصد آنان از نخبگان هستند.

عضو شورای شهرتبریز افزود: اگر ۱۰ درصد این افراد به ایران بازگردند، نه تنها کشورمان پیشرفت می کند بلکه با جهش و تحولی عظیم روبه رو می شود.

اکبرنژاد با بیان اینکه باید به جوانان باور داشته باشیم و فضا را برای عملی شدن ایده هایشان فراهم  کنیم، گفت: انتظاراتی که به شخصه از شورای شهرتبریز داشتم تماما عملی نشده اما به این معنا نیست که اصلا توجهی به امور جوانان وجود ندارد لیکن باید افزایش یابد.

وی اظهار کرد: درکنار دولت ملت نیز وظیفه دارند تا با خودباوری و اعتماد به قدرت داخل زمینه ساز افزایش و رونق داخلی شوند.