شرایط اسپانسری نمایشگاه اعلام شد

پشتیبانی مالی طلایی

 • بیش از 50 میلیون تومان :
 • معرفی شرکت در طی برگزاری نمایشگاه
 • ۱۲ متر مربع غرفه ی رایگان در نمایشگاه با امکان ارائه فعالیت های فناورانه و معرفی برند
 • چاپ یک نسخه آگهی رنگی در کتاب نمایشگاه (طراحی بر عهده اسپانسر) در صورت چاپ
 • قرار داد لوگو شرکت در سایت اصلی نمایشگاه با امکان لینک به آن
 • اختصاص یک صفحه جهت معرفی اسپانسر در سایت نمایشگاه
 • قرار دادن تیزر تبلیغاتی شرکت در فضای مجازی
 • قرار دادن لوگوی شرکت در بنر و تمامی انتشارات نمایشگاه در صورت چاپ
 • قرار دادن لوگوی شرکت در تبلیغات شهری
 • امکان قرار دادن استندهای شرکت در داخل سالن مراسمات (حداکثر ۳ استند(
 • امکان توریع هدایا و اشانتیون های تبلیغاتی داخل پکیج نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه به شرکت

 

پشتیبانی مالی نقره ای

 • بیش از ۳۰ میلیون تومان:
 • معرفی شرکت در طی برگزاری نمایشگاه
 • ۸ متر مربع غرفه ی رایگان در نمایشگاه با امکان ارائه فعالیت های فناورانه و معرفی برند
 • قرار دادن لوگو شرکت در سایت اصلی نمایشگاه با امکان لینک به آن
 • اختصاص یک صفحه جهت معرفی اسپانسر در سایت نمایشگاه
 • قرار دادن تیزر تبلیغاتی شرکت در فضای مجازی
 • قرار دادن لوگوی شرکت در بنر و تمامی انتشارات نمایشگاه در صورت چاپ
 • قرار دادن لوگوی شرکت در تبلیغات شهری
 • امکان قرار دادن استند های شرکت در داخل سالن مراسمات (حداکثر ۲ استند(
 • امکان توزيع هدايا و اشانتیون های تبلیغاتی داخل پکیج نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه به شرکت

پشتیبانی مالی برنزی

 • بیش از 15 میلیون تومان:

 

 • معرفی شرکت در طی برگزاری نمایشگاه
 • بک لایت باکس در سالن اصلی
 • قرار دادن لوگو شرکت در سایت اصلی نمایشگاه با امکان لینک به آن
 • اختصاص یک صفحه جهت معرفی اسپانسر در سایت نمایشگاه
 • قرار دادن تیزر تبلیغاتی شرکت در فضای مجازی
 • قرار دادن لوگوی شرکت در بنر و تمامی انتشارات نمایشگاه در صورت چاپ
 • امکان قرار دادن استند های شرکت در داخل سالن مراسمات (حداکثر1 استند)
 • امکان توریع هدایا و اشانتیون های تبلیغاتی داخل پکیج نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه به شرکت

بسته های حمایتی معمولی از اسپانسر ها

 • 10 تا 15 میلیون تومان:
 • چاپ لوگوی شرکت در تبلیغات نمایشگاه
 • قرار دادن لوگو و نام حامی در سایت نمایشگاه
 • امکان قرار دادن استند های تبلیغاتی در سالن مراسمات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه
 • 5 تا 10 میلیون تومان:
 • امکان قرار دادن یک استند تبلیغاتی در سالن مراسمات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه
 • 1 تا 5 میلیون تومان:
 • چاپ لوگوی شرکت در انتشارات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه

بسته های حمایتی اسپانسر های غیر نقدی

 • پک پذیرایی ویژه افتتاحیه و اختتامیه:
 • چاپ لوگوی شرکت در تبلیغات نمایشگاه
 • قرار دادن لوگو و نام حامی در سایت نمایشگاه
 • امکان قرار دادن استند های تبلیغاتی در سالن مراسمات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه
 • پک پذیرایی ویژه افتتاحیه یا اختتامیه:
 • امکان قرار دادن یک استند تبلیغاتی در سالن مراسمات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه
 • پک پذیرایی در طول نمایشگاه:
 • چاپ لوگوی شرکت در انتشارات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه
 • ارائه جوایز، حمایت از طرح ها، حمایت از پایانامه ها، اهداء تسهیلات و جذب امریه سربازی:
 • چاپ لوگوی سازمان یا شرکت در تبلیغات نمایشگاه
 • قرار دادن لوگو و نام حامی در سایت نمایشگاه
 • امکان قرار دادن استندهای تبلیغاتی در سالن مراسمات نمایشگاه
 • ارائه تقدیر نامه نمایشگاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از بخش تماس با ما یا تماس با شماره تلفن دبیرخانه اقدام نمایید.