با هماهنگی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی میزان 70 درصد از هزینه های غرفه تا سقف 50 میلیون ریال و در قالب حمایت های بلاعوض صندوق از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی طبق فرآیند زیر به ایشان عودت داده خواهد شد.

ادامه

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست مشترک با هیأت فناوری کشور اتریش، اظهار کرد: قرارداد همکاری مشترک بین مؤسسه فناوری اتریش (AIT) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه قطعه‌سازی خودرو تبریز اقدام ارزشمندی است که با ادامه آن می توانیم به دستاورد های ییشتری برسیم.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo