معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گفت: در این دوره از نمایشگاه بیش از 3200 طرح ثبت نام شده اند که ۴۵۶ طرح از خارج از استان است و نشان می دهد این نمایشگاه به رویدادی ملی تبدیل شده است.

ادامه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: هر اقدامی که منجر به خودکفایی کشور و یا نزدیک شدن به خودکفایی شود جزو برنامه های وزارت صمت است.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo