جزئیات رویداد

نوآوری اجتماعی،کارآفرینی اجتماعی

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 29 شهریور 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 23 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 42