جزئیات رویداد

آینده نگری کسب و کارهای فناورانه در ده سال آینده

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 11 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 25 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 25