جزئیات رویداد

فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، تولید نشا پیوندی در سبزی کاری

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 17 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 14 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 59