جزئیات رویداد

کاربرد فناوری های نوین در استفاده بهینه ضایعات محصولات کشاورزی

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 17 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 16 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 58