جزئیات رویداد

نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت گیاهان دارویی، اهمیت فرآوری گیاهان دارویی بر صادرات آنها

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 17 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 17 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 55