جزئیات رویداد

فناوری های نوین در تغذیه طیور، مزایای استفاده از حشرات در تغذیه طیور

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 17 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 19 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 58