جزئیات رویداد

آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی شرکت های دانش بنیان

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 20 مهر 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 17 آبان 1400 00 : 00
  • ظرفیت باقی مانده : 43