نمایشگاه

جستجو

نمایشگاه

زون

نوع طرح

ردیف عنوان طرح شرکت کننده نمایشگاه اطلاعات کامل
1 دستگاه محرک اعصاب پوستی واگ زینب سام نیا دوره نهم
2 دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزی جداول حاشیه خیابان ها رضا بازرگان لاری دوره نهم
3 نرم افزار CGRID سجاد نجفی روادانق دوره نهم
4 ساخت و بهره برداری از پایلوت پیشرفته ترین سیستم تصفیه هوازی با لجن گرانولی SBRg شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
5 طراحی، نصب و راه اندازی سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پلاسمایی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
6 سیستم قرائت آنلاین کنتورهای مشترکین با تکنولوژی پیشرفته Nano Cam داده پردازان نواندیش سایمان تک دوره نهم
7 پلتفرم اینترنت اشیاء داده پردازان نواندیش سایمان تک دوره نهم
8 کنتور هوشمند آب مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا (LORA) داده پردازان نواندیش سایمان تک دوره نهم
9 سیستم پیشرفته تست کنتور آزمایشگاه های آب و فاضلاب داده پردازان نواندیش سایمان تک دوره نهم
10 پکیج حذف بو در ایستگاه پمپاژ فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
11 سختی گیری از آب آشامیدنی به روش کریستالیزاسیون در بستر سیالی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
12 مهندسی مجدد شبکه ت وزیع باسمنج با استفاده از مدل هیدرولیکی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
13 مدیریت فشار شبکه توزیع شهر جلفا به روش کنترل فشار در نقطه بحرانی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
14 اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور مخازن و چاههای آب کلانشهر تبریز شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
15 سامانه قرائت کنتور و صدور قبض آنی آب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
16 بررسی عملکرد لرزه ای و کارایی سیستم قطع بلادرنگ خروجی مخازن انتقال آب هنگام وقوع زلزله شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دوره نهم
17 فشار شکن خطی عادل پورمحمدی وفا دوره نهم
18 بیل بکهو حفار صنعت آرمان گستر دوره نهم
19 اسلحه و گلوله بیهوشی حیوانات حیات وحش سجاد فرضی دوره نهم
20 سیستم کوپیرولیز باکارایی بالا طاهر شیمی میانه دوره نهم