نشست مشترک با پژوهشکده رانشگرهای فضایی

به گزارش روابط عمومی نهمین نمایشگاه رینوتکس، در دیدار مدیرعامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با سرپرست پژوهشکده رانشگرهای فضایی  مطرح گردید.

در این دیدار جناب غریب خواجه رییس ستاد اجرایی نمایشگاه نیز بر نقش این پژوهشکده در ارائه فناوریهای های تک در اولین زون نوآوری و فناوری فضایی اشاره و به جذابیت خاص این فناوری ها  برای شرکت کنندگان و بازدید کنندگان نمایشگاه تاکید نمود.

دکتر محرم شاملی در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته شده در نمایشگاه های دوره های قبل ،حمایت از استارت آپ ها و کمک به تسهیل فرآیند تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها را از اهداف محقق شده این  نمایشگاه برشمرد.
سرپرست پژوهشکده در این جلسه حمایت خود را از نهمین دوره نمایشگاه اعلام نمود.