نشست مشترک ستاد اجرایی نمایشگاه با فرمانداری هشترود

به گزارش روابط عمومی نهمین نمایشگاه رینوتکس، در نشست هماهنگی نهمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی در فرمانداری هشترود، غریب خواجه رییس ستاد اجرایی نهمین نمایشگاه با استقبال از انتقاد و طرح مشکلات اعضای جلسه در خصوص برگزاری نمایشگاه گفت: نمایشگاه رینوتکس نمایشگاه کالا و عرضه و فروش محصولات و کالا نیست بلکه پیرامون دانش و ایده و طرح است و متفاوت از نمایشگاه‌های دیگر است حضور و ارتباطات بیشتر با همدیگر و پیگیری امورات اتفاق خواهد افتاد تا کم لطفی های قبلی جبران شود.
وی عنوان کرد: ساختارهای جامعه همزمان با اکوسیستم نوآوری اصلاح‌نشده و توسعه‌نیافته است متاسفانه مالیات و بیمه دست از سر فناوران بعد ازتجاری  سازی  برنمی دارد و فناوران ومبتکران را دلسرد می کند.
وی ادامه داد: امسال نمایشگاه نو آوری وفناوری به صورت ترکیبی خواهد بود یعنی هم مجازی وهم حضوری برگزار خواهد شد. پس لازم است کسانی که طرح وایده ای دارند جهت ثبت نام تاپایان ماه جاری به سایت این نمایشگاه مراجعه وثبت نام کنند.

امینیان در ادامه به حضور دانش آموزان وکسب مقام های خوب در این نمایشگاه ها در سالهای قبل نیز اشاره کرد وگفت:جا دارد از همه مسئولین ومجریانی که باعث می شوند دانش آموزان با ارائه ایده وطرح در این نمایشگاه ها شرکت کنند وحائز رتبه های برتر شوند تقدیر وتشکر کنم واز آموزش وپرورش می خواهم که دانش آموزهایی را پرورش دهند که خلاق وتوانمند باشند .چون دانش آموزی که در مرحله دانش آموزی توانسته است در نمایشگاه فن آوری ونوآوری مقام کسب کند وقتی به دانشگاه راه یافت حتما باید منتظر ایده ها وطرحهای خوب از این فرد باید بود.

فرماندار هشترود خاطر نشان کرد:دانش ونو آوری در همه زمینه ها نیاز امروز کشور است وباید نگاه را عوض کنیم وبه این نمایشگاه ها طور دیگری توجه کنیم که باعث ترقی وپیشرفت فرد ایده دهند وطرح پرداز باشد.
امینیان تاکید کرد: ما به نمایشگاه فن آوری ونو آوری مثل یک نمایشگاه عرضه محصولات نگاه نکنیم بلکه باید به چنین نمایشگاهها از لحاظ فنی وعلمی باشد وبدانیم که در معرص دید عموم گذاشتن ایده وطرح ها در آینده باعث پیشرفت اقتصادی کشورمان خواهد شد.اگر با دید دیگری به این نمایشگاه ها نگاه کنیم قطعا به موفقیت وپیشرفت نخواهیم رسید
امینیان از ادارات آموزش وپرورش هشترود ونظر کهریزی خواست که دانش آموزان را تشویق کنند تا در این نمایشگاه شرکت نمایند چون شرکت این دانش آموزان هرچقدر بیشتر باشد باعث دلگرمی خود دانش آموز وهمچنین دیگر دوستان این دانش آموزان را تشویق خواهد کرد که آنها هم ایده وطرح ارایه نمایند.