جلسه هماهنگی نمایشگاه در شهرستان های جلفا، مرند و سراب

به گزارش روابط عمومی نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، جلسه هماهنگی در سه شهرستان جلفا، مرند و سراب با حضور اعضای ستاد اجرایی نمایشگاه برگزار گردید.

شرایط حضور فناوران در این نمایشگاه و نحوه همکاری مورد بررسی قرار گرفت.