همایش هم اندیشی روش های نوین و کارآمد تامین نیروی انسانی فناور و متخصص(رینوجاب)

  • هزینه ثبت نام : 1,000,000 ریال
  • تاریخ شروع ثبت نام : 26 مهر 1401 42 : 15
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 04 آبان 1401 42 : 15
  • ظرفیت باقی مانده : 248