رویدادها

زنجیره ارزش مس(از خاک تا کیمیا)؛محصولات وابسته به مس با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا

برگزار کننده : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدرس : دکتر مصطفی آقازاده قمی

رایگان

ثبت نام
زیست فناوری؛واکسن کووید-19 از دیدگاه زیست فناوری

برگزار کننده : موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شمالغرب کشور

مدرس : دکتر رضا بنی هاشمی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در کشاورزی و بسته بندی محصولات

برگزار کننده : مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی آذربایجان شرقی

مدرس : مهندس علی اعتماد

رایگان

ثبت نام
استارتاپهای کشاورزی:شروع یک کسب و کار نو،چالش ها و ظرفیت ها

برگزار کننده : مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی آذربایجان شرقی

مدرس : مهندس محمد زرندی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در کشاورزی و بسته بندی محصولات؛بکارگیری نانو کامپوزیت ها در پوشش بسته بندی

برگزار کننده : مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر سعید بازگیر

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در کشاورزی و بسته بندی محصولات؛کشاورزی در سال 2050 و فناوری های نوین

برگزار کننده : مرکز تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر غلامرضا صالحی جوزانی

رایگان

ثبت نام
نانو فناوری بازساختی؛ نقش نانو فناوری در تولید چسب های بافتی

برگزار کننده : انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران - شعبه آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر رویا صالحی

400,000 ریال

ثبت نام
نانو فناوری بازساختی؛انواع روش های تهیه هیدروژل ها و داربست ها جهت تهیه ملزومات در پزشکی بازساختی

برگزار کننده : انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران - شعبه آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر رویا صالحی

400,000 ریال

ثبت نام
صنایع غذایی ؛ مفاهیم و الزامات ISO/IEC17025

برگزار کننده : مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

مدرس : دکتر مریم خوش منظر

رایگان

ثبت نام
افزودنی در مواد غذایی

برگزار کننده : مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

مدرس : دکتر رقیه حاتمی

رایگان

ثبت نام
تاريخ توسعه طراحي پوشاک و مدلينگ؛تاریخچه طراحی لباس و تبدیل و توسعه آن بعنوان یک صنعت

برگزار کننده : دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مدرس : دکتر میثم خداشناس

رایگان

ثبت نام
طراحی پایدار؛نقش طراحی در کاهش ضایعات در صنعت پوشاک به منظور حفظ محیط زیست

برگزار کننده : دانشکده طراحی دانشگاه اسلامی هنر تبریز

مدرس : دکتر احد شاه حسینی

رایگان

ثبت نام
«اقتصاد مد »؛ گردش مالی ناشی از تولید کالا یا ارائه خدمات

برگزار کننده : دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مدرس : دکتر سید علی فارغ

رایگان

ثبت نام
پوشاک و ارگونومی؛بررسی جنبه های ارگونومیکی در طراحی قابلیت کاربری پوشاک

برگزار کننده : دانشگاه هنر اسلامی تبریز – پردیس مرکزی- دانشکده طراحی

مدرس : دکتر نرگس ادبی

رایگان

ثبت نام
آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی شرکت های دانش بنیان

برگزار کننده : موسسه فناور پویان یوتاب (کارگزار ارزیابی و توانمندسازی دانش بنیان)

مدرس : مهندس زینب پورطهماسبی (سرارزیاب شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

رایگان

ثبت نام
استفاده از فناوری های کشاورزی دقیق بمنظور کنترل و کاهش تلفات و ضایعات محصولات زراعی

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر محمدرضا مستوفی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تغذیه طیور، مزایای استفاده از حشرات در تغذیه طیور

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : Professor Dr. Damian Jozefiak

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تغذیه طیور، مزایای استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه طیور

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی

مدرس : Dr. Denise Russi Rodrigues

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تغذیه طیور، ارائه نتایج تحقیقات اخیر استفاده از پروبیوتیک و حشرات در تغذیه طیور

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر حسنا حاجاتی

رایگان

ثبت نام
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت گیاهان دارویی برای شرکت گنجینه عصاره طبیعت نوشاد

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : مهندس وحید نوشاد

رایگان

ثبت نام
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت گیاهان دارویی برای شرکت شتاب دهنده زردبند

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : مهندس وحید گرجی

رایگان

ثبت نام
نقش صنایع تبدیلی در تجارت گیاهان دارویی، استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی و معطر ایران

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر فاطمه سفید کن

رایگان

ثبت نام
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت گیاهان دارویی، اهمیت فرآوری گیاهان دارویی بر صادرات آنها

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر نگار ولیزاده

رایگان

ثبت نام
مدیریت ضایعات محصولات باغی در مراحل پس از برداشت با فناوری های مدرن

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر هما بهمدی

رایگان

ثبت نام
کاربرد فناوری های نوین در استفاده بهینه ضایعات محصولات کشاورزی

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر پروین شرایعی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، تولید ارقام جدید پسته با نیاز سرمایی پایین

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر علی اسماعیل پور

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، تولید ارقام جدید مرکبات مقاوم به جاروک

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذرربایجان شرقی

مدرس : دکتر مرتضی گل محمدی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، تولید نشا پیوندی در سبزی کاری

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر محمدرضا ایمانی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، تولید هسته های اولیه عاری از ویروس در درختان میوه معندله

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر نوشین کاظمی

رایگان

ثبت نام
فناوری های نوین در تولید محصولات باغی، عوامل موثر برای گرده افشانی در بادام

برگزار کننده : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مدرس : دکتر علی ایمانی

رایگان

ثبت نام
آینده نگری کسب و کارهای فناورانه در ده سال آینده

برگزار کننده : سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

مدرس : دکتر علیرضا دهناد - دکتر ناصر انزلچی

رایگان

ثبت نام
اهمیت راه اندازی شبکه زیست بانک ذخیره سلولی و ملکولی در استان

برگزار کننده : سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزی استان

مدرس : دکتر علیرضا دهناد

رایگان

ثبت نام
نوآوری اجتماعی،کارآفرینی اجتماعی

برگزار کننده : سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

مدرس : دکتر سعید غریب خواجه

رایگان

ثبت نام
اقتصاد دانش بنیان، مذاکره/تفاهم

برگزار کننده : سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

مدرس : دکتر سعید غریب خواجه

رایگان

ثبت نام
نقش اصول و فنون سخنوری در اقتصاد دانش بنیان

برگزار کننده : سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

مدرس : دکتر سعید غریب خواجه

رایگان

ثبت نام