سمینار راهنمای عملی بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها برای مذاکره با سرمایه‌گذاران

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 27 آبان 1402 10 : 19
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 10 آذر 1402 59 : 23
  • ظرفیت باقی مانده : 155