سمینار ارزش‌گذاری فناوری همراه با راه‌اندازی سامانه ارزش‌گذاری استارتاپ

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 09 آذر 1402 16 : 20
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 16 آذر 1402 00 : 13
  • ظرفیت باقی مانده : 86