ورکشاپ ثبت اختراع و مالکیت فکری

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 10 آذر 1402 35 : 21
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 17 آذر 1402 00 : 10
  • ظرفیت باقی مانده : 57