نیازهای فناورانه افراد با محدودیت‌های حسی و حرکتی

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 10 آذر 1402 42 : 21
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 17 آذر 1402 00 : 08
  • ظرفیت باقی مانده : 83