جایزه ملی فناوری ایران (جمفا)

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 11 آذر 1402 34 : 12
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 12 آذر 1402 34 : 12
  • ظرفیت باقی مانده : 199