جزئیات رویداد

نقش اصول و فنون سخنوری در اقتصاد دانش بنیان

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 28 شهریور 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 28 مهر 1400 00 : 14
  • ظرفیت باقی مانده : 40