جزئیات رویداد

پنجمین رویداد انقلاب بلاکچین و ارزرمزها ؛ Futures of Blockchain-based startups

  • هزینه ثبت نام : 200,000 ریال
  • تاریخ شروع ثبت نام : 01 آبان 1400 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 18 آبان 1400 00 : 16
  • ظرفیت باقی مانده : 25