آغاز ثبت نام هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی کار خود را از اول مهر ماه به صورت رسمی آغاز میکند؛ به گزارش دبیرخانه نمایشگاه ثبت نام در این نمایشگاه از تاریخ 1 الی 30 مهر ماه سال جاری انجام خواهد گرفت. فناوران، صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نامه به نشانی www.RINOTEX.ir ثبت نام خود را نهایی کنند.

 این نمایشگاه از 22 تا 25 آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.