حمایت ویژه ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

به گزارش دبیرخانه نمایشگاه RINOTEX2020، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی یکی از ستاد های توسعه راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای طرح های برتر 3 حوزه اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بلاکچین جایزه و حمایت ویژه ای را از سوی ستاد در نظر گرفته است، این افراد طبق ارزیابی داوران نمایشگاه زیر نظر خود ستاد انتخاب خواهند شد. فناوران و فعالین در این حوزه با مراجعه به بخش ثبت نام سایت RINOTEX.IR  میتوانند از این فرصت طلایی استفاده کنند.