حمایت صندوق پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی از فناوران حاضر در رینوتکس ۲۰۲۲

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲؛ در سالی که به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» مزین است، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی، در راستای حمایت و ظرفیت سازی برای تولید دانش، محصولات بومی و تجاری سازی آنها در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با ارائه تسهیلات از شرکت های دانش بنیان و فناوران حضور می یابد.

صندوق پژوهش و فناوری استان که وظیفه تأمین مالی زیست‌بوم فناوری، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری، ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه فناوری و نوآوری، تسریع فرآیند تبدیل ایده به ثروت و جلوگیری از بروکراسی، را بر عهده دارد، با ارائه‌ی خدمات تأمین مالی برای شرکت‌های نوپا، فناور، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال تسهیل در فعالیت‌های پژوهشی علمی و فناورانه است.

 

این صندوق با حضور در نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲ در نظر دارد با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان از محصول، طرح و یا ایده که حائز شرایط دریافت تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری استان باشند، حمایت کند.

 لازم به ذکر است، این صندوق، تسهیلات حمایتی از اعتبار مذکور را تا سقف یک میلیارد تومان برای هر طرح یا ایده حاضر در رینوتکس ۲۰۲۲، که از طرف این صندوق برگزیده می شود، در نظر گرفته است