تمدید زمان ثبت نام نمایشگاه مجازی

طبق اعلام دبیراجرایی هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(RINOTEX2020)، مصوب جلسه  شنبه 1 آذر 99 پس از بررسی پیشنهادات واصله به دبیرخانه نمایشگاه از سوی فناوران و مسئولین زونها مبنی بر عدم موفقیت ثبت نام برخی از فناوران و علاقه مندان حضور، زمان ثبت نام تا 10 آذر ماه تمدید شد.
علاقه مندان تا 10 آذر میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.RINOTEX.ir در نمایشگاه ثبت نام کنند.

این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد