جلسه زون های نهمین نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۱

به گزارش روابط عمومی سازمان عامل توسعه و استقرار منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، اولین جلسه مسئولین زون نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزارشد. غریب خواجه با اشاره به اهداف این‌ نمایشگاه و جشنواره گفت: با توجه به اهمیت این رویداد در سطح استان و کشور در زمینه اقتصاد دانش بنیان از مسئولین و جانشینان زون انتظار میرود همکاری تنگاتنگی با سازمان در برگزاری این نمایشگاه داشته باشند.
در ادامه جلسه در ادامه نمایندگان زون ها نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ارتقای کمی و کیفی نمایشگاه و جشنواره رینوتکس ارائه داده و خواستار تغییر برخی سیاست ها در راستای حمایت فناوران و شرکت های دانش بنیان شدند.

حضور جدی و پررنگ صندوق های سرمایه گذار خطر پذیر ، شتاب دهنده ها ، و فضاهای کار اشتراکی در نمایشگاه امسال از مطالبات زون ها بوده و مقرر گردید این امر جزء اولویت های ستاد اجرایی نمایشگاه باشد.

همچنین همکاری نمایندگان زون ها با ستاد اجرایی نمایشگاه در برگزاری  رویداد های جانبی به شکل کارگاه آموزشی ، سخنرانی، و وبینار و...در حوزه های علمی مختلف سبب افزایش جذابیت و رونق نمایشگاه خواهد شد.

امید است این نمایشگاه بستری برای توسعه زیست بوم نوآوری استان و رونق اقتصاد دانش بنیان باشد.