معرفی و تجلیل از فناوران برتر جشنواره رینوتکس

در آیین اختتامیه نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رینوتکس ۲۰۲۳، از فناوران برتر جشنواره رینوتکس معرفی و تجلیل شد.

این جشنواره در هشت حوزه فناوری سلامت، فناوری مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فن آوری شیمیایی، فناوری کشاورزی، آب فناوری زیستی و صنایع غذایی، فناوری نوآوری و فن آوری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری صنایع نرم هویت ساز و خلاق فرهنگی، فناوری نوآوری و فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای و نوآوری برق الکترونیک فوتونیک و مخابرات برگزار شد و نفرات شایسته تقدیر و رتبه های برتر معرفی شدند.

در حوزه فناوری سلامت، طرح سامانه هوشمند اکسیمیا حائز رتبه ی اول و طرح کلاژن پینید شتری و گاوی شایسته ی تقدیر شناخته شد.

در حوزه  فناوری مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری شیمیایی، طرح شوینده بهداشتی نوترینو شایسته ی تقدیر شناخته شد.

در حوزه فناوری کشاورزی، آب فناوری زیستی و صنایع غذایی طرح تولید لاکتیک اسید از ضایعات کشاورزی حائز رتبه ی اول و طرح ارقام جدید برتر گندم در مناطق سردسیر شایسته ی تقدیر شناخته شد.

در حوزه ی نوآوری و فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات پیش رفته طرح جعبه پمپ روغن کاری فشار بالا و همچنین طرح گروهی رانشگرهای فضایی شایسته ی دریافت لوح سپاس جشنواره شناخته شدند.

درحوزه ی صنایع نرم هویت ساز و خلاق فرهنگی، طرح تک آثار نقش برجسته ی فرش دستباف حائز رتبه ی اول و طرح تولید ماکت نوین قالب سازی زیره ی کفش و .... شایسته ی تقدیر شناخته شد.

در حوزه ی نوآوری و فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، طرح رخشای اولین سامانه ی هوش مصنوعی ایرانی شایسته ی تقدیر شناخته شد.

در حوزه ی نوآوری برق الکترونیک فوتونیک و مخابرات، طرح روبات هوشمند پارکینگ مکانیزه حائز رتبه ی اول و طرح میکرو خازن صنعتی شایسته ی تقدیر شناخته شد.

نهایتاً طرح استحصال دی اکسید کربن از دود نیروگاه و تزریق به چاه های نفت و استفاده در صنایع، حائز برترین رتبه و شایسته ی جایزه ی بزرگ رینوتکس ۲۰۲۳ شد.