جلسه هماهنگی اجرای نمایشگاه و جشنواره رینوتکس 2021 (زون نوآوری ها و فناوریهای صنایع غذایی )

به گزارش روابط عمومی نهمین نمایشگاه ربع رشیدی، سعید غریب خواجه ، دبیر هیئت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و رییس ستاد اجرائی نمایشگاه رینوتکس 2021 تبریز  به تشریح برنامه ها و موارد اجرائی نمایشگاه و انتظارات از زون تخصصی نوآوری ها و فناوری های صنایع غذایی  پرداخت و اظهار نمود برند رینوتکس برند تبریز هست و حمایت های  مادی و معنوی جهت برگزاری هرچه بهتر را میطلبد.

عباس کمالی ، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با ابراز خرسندی از تعیین اتاق به عنوان مسئول زون نوآوری ها و فناوری های صنایع غذایی نمایشگاه رینوتکس 2021،  آمادگی اتاق تبریز در راستای  برگزاری باشکوه و در خور و  شان نام تبریز و برند رینوتکس  با همراستا نمودن  تشکل تخصصی زیرمجموعه اتاق یعنی انجمن صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان و فعالان این بخش را اعلام نمود.

رضا جعفری ، دبیر انجمن صنایع غذایی استان ، ضمن اشاره به تجارب خود در انجمن صنایع غذایی به عنوان مسئول اجرایی زون تخصصی انجمن در رینوتکس در سنوات گذشته؛ با تاکید بر شناخت انجمن از پتانسیل ها و نیازمندیهای فناورانه صنایع غذایی استان ، کاستی های سنوات قبل را مطرح و پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح نمود.

جواد آلپار ، نائب رئیس و مسئول کمیته دانش بنیان کمیسیون کارآفرینی ، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق ، بر اثر بخش نمودن نمایشگاه با برنامه ریزی های قبلی همچون برگزاری جلسات B2B در اتاق بازرگانی قبل از نمایشگاه و  بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده جهت دمو نمودن طرح های فناورانه و اقناع و جذب سرمایه گذاران تاکید نمود.

 عبدالحسین مهین ، مسئول کمیته کارآفرینی کمیسیون کارآفرینی ، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق ، با اشاره به اینکه رینوتکس به شناسنامه علم و فن آوری استان تبدیل شده است ، ارزیابی دقیق ایده ها و ارائه ایده های پخته و قابل سرمایه گذاری را از الزمات اثربخشی نمایشگاه برشمرد.

در این جلسه در خصوص هماهنگی برای اجرای نمایشگاه و جشنواره رینوتکس 2021 (زون اختصاصی نوآوری ها و فن آوری های صنایع غذایی ) بحث و نقشه راه اولیه توسط ذینفعان موضوع (منطقه ویژه  علم و فن آوری استان ، اتاق بازرگانی و انجمن صنایع غذایی استان ) طرح شد .