رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نمایشگاه رینوتکس پل ارتباطی بین فناوران و متقاضیان فناوری است / دانشگاه علوم پزشکی تبریز حامی فناوران و شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

به گزارش روابط عمومی نهمین نمایشگاه، دکتر بهمن نقی پور در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ( رینوتکس2021) اظهار کرد: این نمایشگاه توانسته است ارتباط میسری مابین بازیگران اصلی عرصه فناوری از قبیل افراد علمی ، افراد نخبه  وافرادی که به عنوان سرمایه گذار ، تولید کننده ومصرف کننده محصولات هستند شکل بگیرد.

وی رسالت اصلی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز را سلامتی مردم جامعه عنوان کرد و گفت: سلامت مردم به عنوان دغدغه اصلی ما مطرح است از این رو هر اقدام،  فکر وایده ارزشمندی که باعث ارتقای سلامت باشد مورد حمایت خواهد بود.

نقی پور با اشاره به حمایت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از طرح های فناورانه حوزه سلامت اظهار کرد: این معاونت در خدمت فناوران است و تمام تلاش تیم  مدیریتی دانشگاه حمایت از این فناوران برای تبدیل شدن ایده ها به محصول و عملیاتی شدن این اقدامات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان در اشتغال زایی و رفع نیازهای فناورانه کشور گفت: با حمایت از این فناوران رونق کسب وکار، توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، افزایش صادرات و... را شاهد خواهیم بود.