فرآیند تخصیص تخفیف برای فناوران غیر دانش بنیان

در سال جاری، کلیه فناوران می توانند با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان محل اقامت، کلیه مراکز رشد واحد های فناور سطح کشور، مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری کلیه استانها، مناطق ویژه علم و فناوری کشور(استان های اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و یزد) و  همچنین کلیه فرمانداری های استان آذربایجان شرقی درخواست اختصاص تخفیف در ششمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی را داشته باشند.

 فرایند اختصاص تخفیف به شرح زیر می باشد:

  • فناور پس از مطالعه ضوابط و شرایط ثبت نام، به یکی از مراکز فوق الذکر مراجعه و درخواست خود را ارائه می کند.
  • نماینده هر یک از سازمان های فوق الذکر با مراجعه به سایت نرم افزاری نمایشگاه (www.rinotex.ir ← ثبت نام ← تخفیف) نسبت به انجام ثبت نام و بارگذاری معرفی نامه رسمی خود اقدام می نماید.
  • پس از ثبت اطلاعات فناوران توسط نماینده سازمان ( و در صورت تایید درخواست توسط دبیرخانه) تخفیف 30 درصدی به صورت اتوماتیک برای شخص در زمان پرداخت هزینه ها(به ازای هر تراکنش) قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
  • نماینده سازمان، به تعداد نامحدودی امکان معرفی فناور جهت دریافت تخفیف از طریق سامانه rinotex.ir را خواهد داشت.
  • در صورتی که اطلاعات یک شخص توسط چند سازمان در سامانه وارد شده باشد فناور در زمان پرداخت هزینه ها مختار به انتخاب هر کدام از آنها می باشد.