ضرورت نقش‌آفرینی جدی شبکه‌های فناوری در برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی

علی جهانگیری در جمع دبیران کمیته های تخصصی این نمایشگاه اظهار کرد: زون بندی های تخصصی از جمله ویژگی های برجسته این نمایشگاه می باشد و باید امسال نیز با همکاری متولیان هر زون و شبکه های فناوری شاهد ارتقاء سطح کمی و کیفی نمایشگاه باشیم.
وی خواستار بررسی آخرین وضعیت  طرح های برگزیده این نمایشگاه در طول سال های گذشته شد و گفت: انتظار داریم هرچه سریع تر سرنوشت طرح های برگزیده دوره های گذشته بررسی و در قالب گزارش تهیه شود تا بتوانیم از افراد توانمند شرکت کننده در سال های گذشته نیز در روند اجرای نمایشگاه کمک بگیریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، همچنین از حضور مقامات ارشد کشوری در آیین افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: گفت وگوهایی در خصوص  حضور و بازدید مقامات ارشد کشوری در حال انجام است و در آینده نزدیک جزئیات حضور ایشان اعلام خواهد شد.
جهانگیری توجه به برون داد های ملموس در این نمایشگاه را نیز متذکر شد و افزود: این نمایشگاه باید با تاکید برتعامل بین عرضه کننده و خریدار تکنولوژی برپا شود و کلیه نتایج این اقدام شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.