جلسه هماهنگی با مسئولین زون های تخصصی ششمین نمایشگاه برگزار شد

 در اولین نشست رسمی بین جانشینان و کارشناسان زون های تخصصی و اعضای ستاد اجرایی نمایشگاه در محل منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی مهندس فرزین مقدم جانشین مدیریت منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی ضمن عرض خوشآمد گویی به مسئولین زون و تشکر بابت همکاری در این رویداد مهم استانی از مسئولین و جانشینان زون ها خواستار شدند برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد تمام تلاش خود را به کار گیرند و از فناوران حوزه تخصصی خودشان برای شرکت در این نمایشگاه دعوت به عمل آورند.
همچنین در این جلسه به منظور هماهنگی و هم اندیشی در خصوص برگزاری ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) و نحوه مشارکت و همکاری زون ها در این رویداد مهم شفاف سازی شد.