جوایز نفرات برتر ششمین جشنواره رینوتکس اعلام شد

دبیر کمیته ارزیابی و داوری اعلام نمود همانند دوره های گذشته این نمایشگاه در سال جاری نیز جهت ارج نهادن به زحمات علمی و فناورانه صاحبان طرح هایی که در بخش جشنواره ثبت نام انجام داده و آن را نهایی نموده اند جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.
امسال نیز همانند سال قبل جوایز نفرات برتر جشنواره توسط کارآفرین استانی جناب آقای علی پولاد جمعا مبلغ 600 میلیون ریال اهداء و از نفرات برتر در مراسم اختتامیه به نحو شایسته تجلیل به عمل خواهد آمد.
ایشان در ادامه به فرآیند ارزیابی و داوری طرح های جشنواره اشاره نمودند:
طرح های نهایی شده بخش جشنواره در دو مرحله، توسط صاحبنظران و اساتید برتر دانشگاهی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
در مرحله اول  داوری که از طریق سامانه نرم افزاری انجام خواهد شد با هماهنگی های انجام یافته بیش از 100 داور سطح ملی اقدام به بررسی اولیه طرح ها می نمایند، امتیازات این مرحله طی فرایندی کارشناسی شده جمع بندی خواهد شد. پس از اتمام این مرحله بیش از 40 درصد از طرح ها که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند توسط نرم افزار جهت حضور در مرحله دوم ارزیابی انتخاب خواهند شد.
 مرحله دوم ارزیابی به صورت حضوری و بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی (در ایام قبل از روزهای برگزاری نمایشگاه) با دعوت از فناوران منتخب توسط تیم های داوری انجام خواهد شد.
نتایج و گزارشات این کمیته طی جلسات متعددی به هسته سیاست گذاری کمیته که متشکل از معاونین محترم پژوهشی دانشگاههای استان می باشد ارائه می شود.