مشخصات مدیران و کارشناسان زون های تخصصی اعلام شد

مشخصات کارشناسان زون های تخصصی

زون تخصصی

ردیف

کارشناس زون: مهندس حمید پورشاهی

سمت: کارشناس بخش تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

شماره تماس: 09141063488

نوآوری و فناوری های کشاورزی و زیستی

1

کارشناس زون: مهندس ولی اسماعیلی

سمت: کارشناس روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

شماره تماس: 09141041478

نوآوری و فناوری های انرژی

2

کارشناس زون: مهندس بهروز صفری

 سمت: مدیر طرح مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند

 شماره تماس: 09141198600

نوآوری و فناوری های نفت، گاز و پتروشیمی

3

کارشناس زون: مهندس فرشته قاسمی

سمت: عضو انجمن تخصصی صنایع نساجی استان

شماره تماس: 09148899070

نوآوری و فناوری های صنایع نساجی و پوشاک

4

کارشناس زون:  مهندس اکبر محمدزاده

 سمت: کارشناس مسئول تحقیقات

شماره تماس: 09148146881

نوآوری و فناوری های آب

5

کارشناس زون: خانم مینا بابازاده

سمت: کارشناس رادیولوژی

شماره تماس: 09364746807  و 09120778662

نوآوری و فناوری های مهندسی پزشکی، علوم شناختی و همگرا

6

کارشناس زون: دکتر بهارک دیوبند

سمت: مدیرعامل شرکت آذرخاتم دانش بنیان (خصوصی)

شماره تماس: 09144165600

نوآوری و فناوری های نانو

7

کارشناس زون : مهندس اصغر رضایی

 سمت: مسئول بخش ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد ایلخچی

 شماه تماس: 09144340402

نوآوری و فناوری های ارتباطات، الکترونیک و میکروالکترونیک

8

کارشناس زون: مهندس مسعود فاضل

سمت: عضو انجمن قطعه سازان

شماره تماس: 09144011895

نوآوری و فناوری های صنایع خودرو ، قطعه سازی و ماشین سازی

9

کارشناس زون 1: مهندس مسعود فروغی‌فر / سمت: کارشناس روابط عمومی/ شماره تماس: 09142558575

کارشناس زون 2: مهندس فرشاد ناظری / سمت: کارشناس اداره فناوری اطلاعات / شماره تماس: 09144140647

نوآوری و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

10

کارشناس زون : دکتر روح اله حسین زاده

 سمت: کارشناس آرایشی و بهداشتی  و مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو                          

 شماره تماس: 09143194377

نوآوری و فناوری های صنایع غذایی، داروئی، بهداشتی و آرایشی

11

کارشناس زون1: زینب مهدیزاده / سمت: کارشناس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی/ شماره تماس: 09143431067

کارشناس زون2: خانم رباب اقدسی / سمت: کارشناس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی / شماره تماس: 09143201165

نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح ساختمانی و راه سازی

12

کارشناس زون: دکتر توحید لطفی

سمت: مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال فارغ التحصیلان

شماره تماس: 09143072837

نوآوری و فناوری های نرم و هویت ساز (صنایع فرهنگی و خلاق)

13

کارشناس زون: صدیقه یوسف زاده / سمت: کارشناس اداره کل آموزش و پرورش استان/ شماره تماس: 09148429985

فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانش آموزی

14

کارشناس زون:  /  سمت : / شماره تماس:

صنایع دفاعی

15

کارشناس زون: خانم تبریزی/   سمت: کارشناس مگفا/ شماره تماس: 09226721622

شهر هوشمند

16

کارشناس زون: مرتضی موثق

سمت:  کارشناس اداره کل فنی و حرفه ای

 شماره تماس: 09148961635

تکنولوژی های آموزشی و  مهارتی

17