معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خواستار شد:

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست مشترک با هیأت فناوری کشور اتریش، اظهار کرد: قرارداد همکاری مشترک بین مؤسسه فناوری اتریش (AIT) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه قطعه‌سازی خودرو تبریز اقدام ارزشمندی است که با ادامه آن می توانیم به دستاورد های ییشتری برسیم.