رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: اولین محصول فناوران استان در حوزه پزشکی را خریداری می کنیم

به گزارش واحد خبر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی،محمد حسین صومی درحاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی اظهار کرد: از غرفه ها و بخش های مرتبط با رشته های پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی بازدید کردیم، دیدن جوانان و صاحبان ایده ای که بدون هیچ چشم داشتی در راستای ارتقای فناوری و دانش کشور گام بر می دارند برای ما بسیار جالب توجه و تحسین برانگیز است.

وی در خصوص حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شرکت های دانش بنیان و صاحبان ایده تاکید کرد: این دانشگاه علاوه بر اینکه به صورت نرم افزاری و سخت افزاری به شرکت های دانش بنیان کمک می کند، اولین محصول مرتبط با رشته های پزشکی که شرکت های دانش بنیان طراحی و تولید می کنند خریداری کرده و به صورت آزمایشی به کار می گیرد.

وی افزود: بر این باور هستیم که با خرید این محصول حداقل می توانیم هزینه های اولیه این شرکت ها در حوزه تولید محصول را تامین نماییم و این خود می تواند کمک بزرگی در ابتدای راه این فناوران باشد.

صومی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر بسش از 20 شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: ما با هدف افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، شورای فناوری متشکل از اساتید با انگیزه حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی و هم چنین سایر دانشگاه های مرتبط ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: این کار با هدف هم افزایی اساتید و صاحبان ایده شکل گرفته است تا بتوانیم با برگزاری رویدادهایی فناورمحور نیازسنجی کرده و به صاحبان ایده در راستای تولید محصولات مورد نیاز در حوزه پزشکی یاری رسانیم.